Asistență juridică și reprezentare în litigiile privind căsătoria, filiația și protecția minorilor


0723 592 899

Dreptul Familiei


Avocat Divort Bucuresti

Din perspectiva dreptului familiei, asigurăm asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor în cauze care au ca obiect desfacerea căsătoriei precum și capetele de cerere accesorii:

  • Desfacerea căsătoriei din culpă comună
  • Desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a unui dintre soți
  • Exercitarea autorității părintești de către unul sau de către ambii părinți
  • Stabilirea locuinței minorului la domiciliul reclamantului sau a pârâtului
  • Stabilirea pensiei de întreținere in favoarea minorului / minorilor
  • Revenirea soției la numele purtat anterior
  • Partaj bunuri comune

Divorț pentru cetățeni români cu domiciliul sau reședința în străinătate
Divorț pentru românii din diaspora

Oferim servicii juridice pentru românii din străinătate care vor să divorțeze în România din motive financiare. Pentru divorț nu trebuie să vă deplasați în Romania, ci trebuie să mandatați avocatul prin intermediul unei procuri speciale (redactată la Ambasada sau la Consulatul României din țara în care locuiți) să vă reprezinte în dosarul de divorț.

Propunem o procedură rapidă și eficientă constând în contactarea cabinetului nostru pentru încheierea contractului de asistență juridică, trimiterea actelor pe email, demararea procedurilor (formularea și depunerea cererii de divorț, reprezentarea clientului în instanță) și obținerea hotărârii de divorț în condiții de maximă eficiență pt dvs. Așadar, pentru procedura divorțului, nu trebuie să părăsiți orașul sau țara în care locuiți ci trebuie urmată o procesură simplă constând în delegarea avocatului să efectueze demersurile legale în România. Aceasta presupune o economie totală temporală și materială, evitând costurile cu deplasările în România. Din punct de vedere al timpului salvați timp prețios prin evitarea evitarea participării la depunerea acțiunii și participarea la termenele de judecată.

Cu privire la motivele de divorț precizăm următoarele:

Chiar dacă locuiți în străinătate puteți divorța extrem de eficient dacă există acordul soților, demers care se poate concretiza la cererea comună a ambilor soți sau la cererea unuia dintre soți care este acceptată de celălalt soț (art. 373 lit. a Cod Civil).

Astfel, pentru a eficientiza divorțul la distanță, trebuie să conștientizați importanța unui demers comun cu soțul sau soția dvs în sensul redactării de către avocat a unei cereri comune sau a unei cereri a unuia dintre soți care va fi acceptată de celălalt soț. În acest sens trebuie să mandatați avocatul să formuleze și să depună o acțiune care va fi semnată de ambii soți sau de către unul dintre soți, însă în acest caz va fi nevoie și de acordul celuilalt soț.

Desfacerea căsătoriei poate fi efectuată în aceleași condiții și dacă raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă (art. 373 lit. b Cod Civil). Acesta este un motiv general foarte puternic care va constitui întotdeauna motivul pentru care veți putea începe o viață nouă.

Poate cel mai important motiv de divorț pentru cetățenii români care locuiesc în străinătate este reprezentat de separarea în fapt care a durat cel puțin 2 ani (art. 373 lit. c Cod Civil). În cazul în care unul dintre soți locuiește și muncește de mai mult de doi ani în altă țară (Europa sau spațiul extracomunitar) acest motiv de divorț va fi întotdeauna admisibil în cazul unui divorț la distanță. Pentru probarea acestui motiv de divorț este admisibilă proba cu înscrisuri reprezentând contract de muncă în străinătate, permis de ședere sau de muncă în altă țară sau contract de închiriere a unei locuințe într-un oraș din altă țară sau orice alt înscris cu care se proba că unul dintre soți are o altă viață în străinătate. De asemenea, apreciem că este admisibilă și proba cu un martor(părinte, prieten, vecin etc.).

Pentru a alege calea cea mai eficientă (divorțul la distanță din străinatate) soțul care locuiește în străinătate sau cel care locuiește în țară poate contacta avocatul specializat în divorț pentru redactarea și promovarea acțiunii de divorț împreună cu capetele de cerere acesorii (încredințare minor, stabilire locuință minor, pensie de întreținere, revenire soție la numele purtat anterior, partaj)

Un alt caz pe care l-am întâlnit în viața profesională, respectiv viața reală, constă în faptul că ambii soți locuiesc și muncesc de mai mult de doi ani în țări diferite din Europa, lăsând copiii minori în grija unui părinte (bunicul minorului) sau în grija altei rude apropiate. Acest motiv foarte des întâlnit în practică reprezintă un motiv admisibil de divorț care se circumscrie temeiului de drept precizat (art. 373 lit. c Cod Civil) și care constituie motivul de divorț a numeroși cetățeni români care locuiesc de mai mulți ani în străinătate.

În multe cazuri, împinși de nevoile materiale, soțul și soția iau drumul străinătății dar către țări diferite, fiind nevoiți să își lase copiii în grija părinților sau a unor persoane apropiate. În cele mai multe cazuri își refac viața, însă pentru oficializarea noilor relații au nevoie de clarificarea situației maritale actuale în România. Pentru aceasta este nevoie atât de desfacerea căsătoriei însă și de încredințarea copiilor minori către celălalt părinte sau către o persoană de încredere.

Un capăt de cerere (deosebit de important) accesoriu divorțului îl reprezintă exercitarea autorității părintești de către ambii părinți privind minorii rezultați din căsătorie, potrivit art. 397 Cod Civil, care reprezintă standardul în această materie. Încredințarea minorului se face de obicei în favoarea ambilor părinți, aceștia având obligații egale privind creșterea și educarea minorului.

În cazurile speciale ale cetățenilor români stabiliți în străinătate, în funcție de interesul părintelui care locuiește în altă țară, se poate solicita exercitarea autorității părintești de către un singur părinte, în baza art. 398 Noul Cod Civil. În această ipoteză trebuie să existe motive întemeiate (unul dintre soți locuiește în străinatate sau ambii soți locuiesc în altă țară) și trebuie motivat și probat în consecință. Astfel, în funcție de probele existente la dosar, instanța va hotărî ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinți. Cu toate acestea, celălalt părinte va avea dreptul la legături personale cu minorul, fiind un drept legal care poate fi exercitat concomitent cu obligația întreținerii minorului.

Dacă ambii soți locuiesc în străinătate iar minorul / minorii trebuie să rămână în țară pentru continuarea studiilor sau pentru alte motive, instanța poate dispune în mod excepțional exercitarea autorității părintești de către alte persoane, după cum dispune art. 399 Cod Civil. Instanța poate hotărî plasamentul copilului la o rudă sau la o altă familie sau persoană. În practică, ca urmare a relațiilor de familie, instanțele dispun cel mai des încredințarea către bunicii minorului, respectiv părinții unuia dintre soți.

Cu ocazia soluționarii capătului de cerere privind încredințarea copilului, instanța va dispune cu privire la stabilirea locuinței minorului după divorț, (art. 400 alin.1 Cod Civil) care va fi la domiciliul părintelui cu care locuiește în mod statornic. Dacă unul dintre părinți locuiește în străinătate, instanța va dispune în funcție de interesul superior al minorului, acesta urmând să locuiască la unul dintre părinți, în țară sau chiar în străinătate. Așadar, instanța poate dispune ca minorul să locuiască și să își continue studiile în România cu părintele care este în țară sau să locuiască în străinătate, împreună cu părintele care este deja plecat.

Dacă ambii părinți sunt plecați în străinătate, dacă este în interesul superior al copilului, precum și raportat la probatoriul administrat în dosarul cauzei, instanța poate stabili locuința minorului la bunici sau la alte rude apropiate, care vor exercita atribuții părintești și vor veghea la creșterea și educarea minorului.

Cu privire la numele de familie după căsătorie, precizăm că, la desfacerea căsătoriei, soții pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. În lipsa unei înțelegeri dintre soți cu privire la nume, în funcție de interesul unuia dintre soți precum și de interesul superior al copilului, instanța poate dispune ca soții să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. De regulă, practica statuează revenirea soției la numele avut anterior căsătoriei, în baza art. 383 al. 3 Cod Civil.

Dreptul la întreținere al minorului este statuat de către Codul Civil, textul legal precizând că părinții sunt obligați la întreținerea minorului în funcție de veniturile și bunurile acestora dar și de posibilitățile de realizare a veniturilor. Instanța va dispune stabilirea pensiei de întreținere în cuantum de o pătrime din venitul lunar net în favoarea unui singur minor sau o treime pentru doi minori, pana la majoratul minorului sau minorilor, potrivit art. 529 Cod Civil. Instanța va dispune obligarea părintelui căruia nu i se încredințează minorul la plata cuantumului stabilit de lege.

Așadar, în ipoteza în care căsătoria s-a încheiat în România iar unul dintre soți locuiește sau ambii locuiesc în străinătate, aveți posibilitatea de a divorța în România în condiții de eficiență maximă raportat la condițiile financiare și de timp.

Dacă ambii soți locuiesc sau au reședința în strainatate, ambii soți pot fi reprezentați de avocat / avocați prin intermediul unei procuri speciale.

Dacă unul dintre soți locuiește în strainatate, de asemenea va putea fi reprezentat de avocat prin intermediul unei procuri speciale.

Pentru urgentarea procedurilor și obținerea hotărârii judecătorești dorită de dvs, recomandăm divorțul prin acord, aspect care prezintă avantaje din punct de vedere al timpului.

Taxa de timbru este de 200 de Lei

Judecătoria competentă pentru românii din străinătate este Judecătoria Sectorului 5, unde se va deplasa avocatul mandatat de dvs., va face demersurile legale, vă va reprezenta în instanță și va obține hotărârea judecătorească în numele dvs.

Înscrisurile necesare pentru demararea procedurilor judiciare:
- copii carte identitate, certificat căsătorie, certificat naștere minor

facebook

Căutați un avocat specializat în divorț?
Noi te putem ajuta