Oferim o gamă largă de consultanță juridică în tot ceea ce derivă din dreptul penal


0723 592 899

Drept Penal


Avocat specializat în Drept Penal

Din perspectiva dreptului penal și procesual penal, asigurăm asistență juridică și reprezentare în fața tuturor organelor de cercetare penală și a instanțelor:

 • Consultații juridice în drept penal și procesual penal
 • Asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală (Poliție, Parchet), precum și a instanțelor judecătorești (Judecătorii, Tribunale, Curți de Apel, Înalta Curte de Casație și Justiție)
 • Formularea și susținerea de plângeri penale, memorii, cereri, sesizări și contestații în toate fazele procesuale: urmărire penală, cameră preliminară, fond, apel
 • Consultații juridice, prestații ocazionale și/sau redactarea unor acte
 • Consultație juridică inițiala în materie penală
 • Grefa inițială - Contactul direct dintre avocat și cel aflat în stare de reținere / arest / internat medical pentru pregătirea apărării
 • Studierea dosarului în cursul urmăririi penale in personam
 • Formularea actelor de sesizare a organelor de urmărire penală și de constituire de parte civilă

Urmărirea penală • Asistența juridică și reprezentarea generală în fata organelor de urmărire penală pentru părți ( inculpatul, partea civilă, partea responsabilă civilmente ) și subiecți procesuali principali ( suspectul și persoana vătămată )
 • Formularea de cereri, excepții, plângeri,memorii sau a oricărui alt act
 • Participarea la efectuarea actelor de urmărire penală
 • Formularea cererilor de inițiere a acordului de recunoaștere a vinovăției
 • Formularea plângerilor împotriva ordonanței de clasare
 • Asistența juridică și reprezentare în fața judecătorului de cameră preliminară în plângerea împotriva soluției, în procedura confirmării la renunțarea la urmărirea penală precum și în alte proceduri


Camera preliminară • Formularea cererilor și a excepțiilor
 • Asistența juridică în procedura verificărilor privind legalitatea măsurilor preventive
 • Formularea, motivarea și susținerea contestației împotriva soluției date în camera preliminară


Judecata în primă instanță • Formularea și declararea contestațiilor împotriva încheierilor privind măsurile preventive și asiguratorii
 • Asistența juridică și reprezentarea părții în procedura judecării cauzei prin administrarea probelor, fără constituire de parte civila precum și prin examinarea laturii civile
 • Formularea concluziilor scrise în procedura judecării cauzelor prin administrarea probelor, cu sau fără examinarea laturii civile


Judecata în apel • Motivarea apelului, incluzând studierea dosarului
 • Asistența juridică și reprezentarea părților în procedura judecării cauzei prin administrarea probelor, cu sau fără constituire de parte civila


Căile extraordinare de atac • Motivarea căii extraordinare de atac, incluzând studierea dosarului
 • Asistența juridică și reprezentarea părții la judecarea căii de atac


Executarea hotărârilor penale și legile speciale de executare • Formularea contestației la executare
 • Asistenta juridică și reprezentarea părții în contestația la executare
 • Formularea cererii de liberare condiționată
 • Asistenta și reprezentarea juridica a părții în cererile de liberare condiționată
 • Formularea cererilor privind regimul de executare, plângerilor împotriva masurilor
 • Asistent și reprezentarea juridică a părții în cererile privind regimul de executare
 • Formularea cererilor privind obligațiile din conținutul supravegherii
 • Asistenta și reprezentarea juridică a părții în cererile privind revocarea suspendării sub supraveghere


Grefa generală - Contactul direct dintre avocat și cel aflat în stare de reținere / arest / internat medical / persoană condamnată în penitenciare
Recunoașterea hotărârilor judecătorești din străinătate în vederea executării acestora în Romania (procedura prevăzută de Legea nr. 302/2004 privind cooperarea internațională în materie penală)
De asemenea, oferim asistență juridică și reprezentare în infracțiuni de corupție și trafic de droguri


facebook

Căutați un avocat specializat în Drept Penal?
Noi te putem ajută