Optimizarea fiscală reprezintă o metodă legală de a reduce în mod inteligent sau chiar de a anula anumite taxe sau scheme de impozitare la nivel european.


0723 592 899

Optimizare fiscala


Cabinet avocat București Răzvan Teodorescu

Sistemele juridic și fiscal oferite de statul român prezintă avantaje fiscale superioare față de statele europene.

Fiscalitatea de bază în România este printre cele mai scăzute din Europa, de numai 3 % din cifra de afaceri, sau 1 % dacă societatea are minim 1 angajat. De la înființare, instrumentul fiscal reprezentat de societatea cu răspundere limitată este microîntreprinderea.

În cazul în care societatea cu răspundere limitată are minim 1 angajat, microîntreprinderea urmează următoarea schemă fiscală:

 • până la 1.000.000 de Euro cifră de afaceri impozitarea va fi 1 % impozit pe venit
 • peste 1.000.000 de Euro cifră de afaceri impozitarea va fi 16 % impozit pe profit

În cazul în care microîntreprinderea are cel puțin un angajat cu un salariu minim, impozitul pe venit se reduce de la 3% la 1 %, ceea ce face din instrumentul fiscal român un avantaj la nivel european. Un salariu minim în România este de 2200 Lei (550 Euro), astfel încât costul reducerii impozitului de la impozitul de 3 % la 1 % este reprezentat de achitarea impozitului pe singurul salariu de numai 950 de Lei (aproximativ 200 de Euro).

Astfel, indiferent de cifra de afaceri sub ( impozit 1%) sau peste ( impozit 16%) 1.000.000 de Euro, se pot întreprinde anumite tipuri de activități atât în țara de origine a investitorului cât și la nivel european.

Societatea comercială de tip microîntreprindere are un indicator (nr de identificare ) european, ceea ce presupune că se supune impozitării ( și taxării TVA ) de la locul sediului social dar permite stabilirea raporturilor juridice cu societăți comerciale din spațiul european sau din afara lui.

Precizăm că de la 300.000 Lei ( 60.000 Euro ) într-un an fiscal, SRL ul va datora taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 19 %.

TVA ul va fi diferențiat în funcție de specificul unor activități, de exemplu: 5% la construcții, producție produse bio, eco, tradiționale, produse montane etc.

Numai după depășirea cifrei de afaceri de 300.000 Lei (60.000 Euro) într-un an fiscal , firma va trece automat la un sistem de taxare superior, respectiv taxarea de 19 % în sistem taxă pe valoarea adăugată. Si la acest nivel de impozitare este evident că taxarea este mult inferioară celei europene, care are o medie de 23 % din cifra de afaceri.

Taxa pe valoarea adăugatăTVA reprezintă un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunurilor și serviciilor, care este încasat în cascadă de fiecare firmă care participă la circuitul economic.

La nivel comunitar, TVA se aplică la aproape toate bunurile și serviciile vândute și / sau cumpărate pe teritoriul Comunității Europene. Deși această taxă specială are diferite valori în fiecare țară europeană, TVA se plătește în țara din UE în care se consumă bunurile de către consumatorul final. În materie de servicii, TVA se percepe în momentul în care serviciile sunt prestate la consumatorul final.

TVA nu va fi perceput pentru exporturile către țări din afara spațiului comunitar, taxa fiind datorată și percepută în țara de import. O firmă UE care exportă în spațiul extracomunitar nu va trebui să declare și să plătească TVA, cu precizarea că va trebui să probeze (cu facturi, documente de transport, declarații vamale ) că bunurile au fost transportate în afara UE

Aplicarea TVA vizează comerțul, prestarea de servicii pe teritoriul României, importul de bunuri și servicii (Serviciile efectuate de prestatorii cu sediul în străinătate pentru care locul prestării se consideră a fi România).

Sunt scutite de TVA o serie de operațiuni medicale, de unde și interesul pentru activitățile cunoscute drept turism medical în România:

 • Spitalizarea, serviciile medicale, și operațiunile strâns legate de acestea.
 • Prestări de servicii de către stomatologi și tehnicieni dentari precum și livrarea de proteze dentare
 • Prestările de îngrijire și supraveghere efectuată de personalul medical și paramedical

Avantajul de a avea un instrument juridic și fiscal în România este enorm dacă avem în vedere mai multe tipuri de activități care pot fi derulate la nivel național sau la nivel european.

De asemenea, un cetățean român sau străin (EU sau non Eu) poate fi asociat unic în mai multe SRL uri de tip microîntreprindere, după cum dispun ultimele modificări ale Legii societăților comerciale. De aici și avantajul pe care îl poate avea asociatul unic în mai multe societăți comerciale, respectiv faptul că poate deține mai multe instrumente fiscale în regim de siguranță, confidențialitate și eficiență maxime.

Societatea comercială românească poate fi folosită de:

 • firme românești sau străine care au deja activitate la nivel european și vor să optimizeze toată sau cel puțin o parte din activitatea desfășurată
 • antreprenori persoane fizice din spațiul EU sau NON Eu care doresc să înceapă o activitate deja optimizată fiscal

Apreciem că pot fi derulate mai multe tipuri de activități prin SRL ul românesc în întregul spațiul european sau, particular, în orice țară europeană:

 • consultanță IT, de afaceri și management, precum și orice fel de afacere bazată pe consultanță
 • transporturi
 • hotel / hostel / pensiune
 • construcții
 • etc …

Dividendul reprezintă cota parte din profit ce se plătește fiecărui asociat (potrivit at. 67 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990). După aplicarea cotei de 5 % asupra dividendelor, societatea va achita trimestrial sau anual profitul către asociat. În acest sens, circuitul economic se închide și capitalul se întoarce la asociat, care va încasa profitul după efectuarea unei activități economice printr-un instrument fiscal eficient.

Comparație fiscală între sistemul românesc și principalele țări europeneEU


Germania

 • impozit 15 %
 • TVA de bază 19 % cu excepții: 7 % pentru mâncare de bază, cărți, ziare etc

Franta

 • impozit de bază 28%
 • TVA 20%

Spania

 • taxare de bază 25 %
 • TVA 21%

Olanda

 • impozit de 19% pentru profit până la 200.000 E și 25 % pentru profit peste 20.000 E
 • TVA 21 %

Non EU

Astfel, media de impozitare europeană este de 23 % din cifra de afaceri, media TVA europeană este de 21 %. Este evident că sistemele fiscale și juridice românești oferite de Codul Fiscal și Legea societăților comerciale nr. 31/1990 conferă protecție și eficiență sporite față de toate sistemele fiscale europene. Deoarece sistemele fiscale ale pieței unice sunt aliniate, sau cel puțin s-a încercat o uniformizare pentru protejarea intereselor economice ale jucătorilor din diferite țări, bunurile și serviciile pot fi comercializate liber în toată Uniunea Europeană. Cu toate acestea, uniformizarea fiscală nu este completă, astfel încât eficientizarea fiscală reprezintă o prioritate, fără a exista riscul evitării obligațiilor fiscale sau a evaziunii fiscale.

Concret, trebuie avute în vedere câteva detalii pecuniare punctuale necesare înființării și susținerii unei microîntreprinderi în România:

Comparație între condițiile înființării și costurile administrative în Italia (un stat puternic fiscalizat) și România


Cheltuieli înființare România122 Lei taxe Registrul Comerțului

200 Lei capital social. Asociatul va răspunde în limita capitalului social subscris, iar după depunerea capitalului social și înmatricularea societății, suma precizată va intra în contul firmei unde vor putea fi folosiți potrivit obiectului de activitate.

onorariu consultant fiscal (pentru informații personalizate) și avocat ..……..


Cheltuieli înființare Italiadeschiderea unui SRL obișnuit costă aproximativ 2.500 €

capital social minim de 10.000 EUR

La înființare, SRL-ul trebuie să aibă, de asemenea, propriul număr de TVA, care va fi emis la înregistrarea în registrul afacerilor.

Taxa de notar: taxa datorată pentru redactarea statutului și actul de constituire a SRL este în medie de aproximativ 1500/2000 euro;

Taxă de înregistrare și timbru: în scopul înregistrării documentelor constitutive ale companiei plus un cost forfetar, toate în jur de 400 de euro;

taxa de concesiune guvernamentală pentru avizarea cărților companiei de aproximativ 300 EUR plus taxe de secretariat: pentru a înregistra compania în registrul afacerilor

La aceste costuri trebuie adăugate cele de deschidere a numărului de TVA și un PEC (poștă electronică certificată) care este obligatoriu;


Concluzie

În România, înființarea firmei presupune un demers material derizoriu pentru o firmă care nu va fi plătitoare de TVA și care va avea un impozit de numai 1 % (varianta minim 1 angajat.)

Cheltuieli administrative lunare Româniacontabilitate 1000 Lei / 250 Euro

chirie sediu 500 Lei / 100 Euro

taxe angajat la salariul minim: 950 Lei / 200 Euro (necesare numai în cazul în care societatea are nevoie de un angajat pentru activități administative sau se dorește coborârea plafonului de impozitare)


Cheltuieli administrative lunare ItaliaOdată ce au fost suportate costurile inițiale pentru înființarea SRL ului, acestea vor fi supuse, anual, costurilor de întreținere obișnuite. Unele dintre aceste cheltuieli nu reprezintă altceva decât reiterarea impozitelor deja plătite la momentul încorporării, inclusiv reînnoirea legii CCIAA, taxa de concesiune guvernamentală pentru anul în curs și cea referitoare la depunerea soldului corporativ la 100,00 euro ..

Onorariul orar pentru servicii de contabilitate este de 100 de Euro iar onorariul anual pentru servicii contabile în Italia:

3.508,00 € este pretul mediu ANUAL tarifar pentru a tine contabilitatea SRL-ului.

710,00 € il pretul mediu tarifar pentru redactarea bilanțului anual ;

1.549,00 € il pretul mediu tarifar pentru obligatiile de impozit

Analizarea comparativă generală la nivel european și particulară în cazul Italiei, presupune precizarea schemei de impozitare în Italia:

Un SRL italian este supus următoarelor impozite pe venit:

 • IRES la 24% din profitul anului;
 • IRAP la 3,9% pe profitul anului.

Acționarii, la rândul lor, vor plăti pentru dividendele primite:

 • acționari necalificați (cu capital social mai mic de 25%), un impozit substitut de 26%;
 • acționari cu participare calificată (cu capital social mai mare de 25%),
 • IRPEF pe 58,14% din suma primită care se va adăuga la celelalte venituri primite de acționar. Partenerii operaționali vor plăti, de asemenea, INPS la 23,5% din cota de profit a companiei.

În concluzie, trebuie reținut faptul că la nivel european sunt prezente mai multe modele de impozitare. În funcție de specificul activității dvs, putem alege împreună unul sau mai multe pattern uri fiscale și coduri de activitate ( CAEN - clasificarea activităților din economia națională )astfel încât să optimizați nu numai impozitarea ci și venitul pe care îl veți avea la sfârșitul circuitului economic.

Avantajul concret al derulării unei activități printr-o firmă românească constă în faptul că activitatea va fi supusă impozitării la sediul social iar deținerea unei societăți cu răspundere limitată în România prezintă avantaje față de toate sistemele fiscale europene:

 • înființare: costuri minime la nivel european
 • administrare: cheltuieli administrative minime
 • impozitare: 1 % impozit pe venit
 • recuperarea investiției și a profitului prin închiderea circuitului economic și fiscal, respectiv acordarea de dividende către asociat.
facebook